DESCARCA CATALOG
 

Tehnica masurarii

 

Rolul lucrarilor topografice si geodezice in domeniul ingineriei civile
CATEGORIILE PRINCIPALE DE LUCRARI IN TOPOGRAFIA INGINEREASCA:
1. Studiile tehnico-topografice
2. Proiectarea topografo-inginereasca

3. Trasarea topografica
4. Asigurarea topografo-inginereasca
5. Observatii topo-fotogrametrice
LUCRARI TOPOGRAFICE PRINCIPALE LA PROIECTAREA, EXECUTIA SI EXPLOATAREA CONSTRUCTIILOR
1. Problema topografia directa si inversa
2. Continutul si produsul lucrarilor topografice in constructii
3. Elemente topografice in ridicari si trasari
4. Pregatirea topografica a proiectelor de constructiiRolul lucrarilor topografice si geodezice in domeniul ingineriei civile

Lucrarile topografice  si geodezice preceda, insotesc  si termina orice proces de constructie, contribuind la buna desfasurare a procesului de constructie atat prin scurtarea termenului de proiectare  si  executie,  cat si  printr-o mai buna organizare  a locului de munca. Importanta contributiei  lucrarilor  topografice  creste  pe  masura  mecanizarii  procesului  de  constructie precum si a utilizarii tehnicilor si tehnologiilor moderne.

Continutul si importanta lucrarilor topografice si geodezice in procesul studiilor, proiectarii si executiei sunt influentate de un complex de factori, ca: intinderea si accidentatia terenului destinat constructiei; dimensiunile elementelor componente ale constructiei, precizia lucrarilor topografice in vederea proiectarii si  executiei  edificiului,  natura  si  volumul  lucrarilor  de  teresamente,  natura  materialelor folosite, metodele de executie, termenele de dare in folosinta, etc.

Proiectarea  oricarei constructii  nu  se  poate  efectua  fara planuri  topografice  actualizate  si profile topografice, intocmite la scari cat mai mari iar aplicarea pe teren a proiectului constructiei cat si  lucrarile de executie a constructiilor fac apel la metode  si  instrumente topografice.  Totodata,  procesul  exploatarii  constructiei, incepand  cu  receptia lucrarilor de constructie si  terminand  cu observatiile asupra comportarii constructiei executate,  necesita masuratori topografice si geodezice.

Topografia inginereasca este o ramura a masuratorilor terestre care studiaza si rezolva o serie  larga de  probleme  legate  de  studiile  ingineresti,  de  proiectarea,  executia  si exploatarea   constructiilor   de   orice   fel,   inclusiv   a   investitiilor   din   transporturi, agricultura si   din  industria   constructoare   de  masini,  la  sistematizarea  teritoriului, oraselor si satelor, la amenajarea bazinelor hidrografice etc.

Termenul  de „inginereasca"  in denumirea  disciplinei  subliniaza faptul ca aceasta ramura a masuratorilor terestre este legata de studiul,  proiectarea, executia  si exploatarea lucrarilor si constructiilor  ingineresti.  Odata cu  industrializarea  constructiilor,  topografia  inginereasca, parasind  limitele  domeniului  tehnico-stiintific  ca  auxiliar  al  executiei  constructiilor,  a devenit parte integranta a procesului tehnologic de constructii-montaj.

In  topografia  inginereasca s-au  introdus  larg  metodele  fotogrametrice  care  permit automatizarea  proceselor  de  masurare  si  de  calcul.  De  asemenea,  se  foloseste  tehnica electro-optica si   tehnica   automatelor   electronice   la   instrumentele   de   masurare   a unghiurilor, la nivelment, la masurarea distantelor sau la prelucrarea rezultatelor masuratorilor.

 


Categoriile principale de lucrari in topografia inginereasca:^ inceputul paginii ^

Topografia inginereasca cuprinde urmatoarele categorii principale de lucrari:
 
-    studiile tehnico-topografice;
-    proiectarea topografo-inginereasca;
-    trasarea topografica;
-    asigurarea topografo-inginereasca a procesului tehnologic de constructii-montaj;
-    observatii topo-fotogrametrice a deformatiilor si deplasarilor fundatiilor constructiilor si a terenurilor cu grad ridicat din punct de vedere al riscului alunecarilor de teren.

Fiecare din aceste categorii este legata de anumite faze ale procesului de constructii, deosebindu- se prin problemele de rezolvat si precizia masuratorilor.

1. Studiile tehnico-topografice

Studiile tehnico-topografice  servesc ca baza pentru proiectarea  constructiilor  si efectuarea altor genuri de studii si cercetari (de exemplu, studiile hidrologice, prospectiunile geotehnice si geofizice), avand urmatorul continut:

- dezvoltarea  retelei  de  sprijin  si  ridicarea  topografo-inginereaca a  suprafetei  destinate constructiei; 
- ridicarea topografica  se efectueaza pentru  suprafetele  medii  si  mari,  prin metode fotogrammetrice;
- ca rezultat se obtin planuri de situatie al santierului de constructie si profile pe diferite directii;
- trasarea pe teren a cailor de comunicatii de acces (drumuri, cai ferate, linii de transport de energie, magistrale de alimentare si evacuare a apei etc.), toate avand o forma liniara;
- legarea  topografica a punctelor  si  profilelor  geologice  si  geofizice  si  a aliniamentelor hidrologice etc.

2. Proiectarea topografo-inginereasca

Proiectarea topografo-inginereasca este inclusa in faza de elaborare a proiectului constructiei si cuprinde:

-  intocmirea  documentatiei  topografice  la  scari  mari  si  foarte  mari  pentru  proiectarea constructiei in detaliu;
-  pregatirea topografica a proiectului pentru aplicarea pe teren si proiectarea  in detaliu a lucrarilor de trasare;
-  rezolvarea  problemelor  de  sistematizare  orizontala si  verticala,  calculul  suprafetelor  si volumelor de terasamente precum si a volumelor de inundatie ale lacurilor de acumulare etc.

3. Trasarea topografica

Trasarea  topografica cuprinde  lucrarile  topografice  la  aplicarea  pe  teren  a  proiectului. Aceste lucrari necesita, de regula, baze topografice si metode de trasare de o precizie mai mare decat la ridicarea topografica.
 
Ca lucrari principale de trasare se considera:
- intocmirea bazei de trasare sub forma retelei topografice de constructie, de triangulatie, de trilateratie, de poligonometrie;
- trasarea pe teren a axelor principale, trasarea in detaliu a constructiilor   (contururile si axele acestora precum si punctele caracteristice ale obiectelor);
- ridicarea de executie, pentru a se determina precizia aplicarii pe teren a proiectului si a coordonatelor reale  („de executie"), necesare intocmirii planului general cu constructiile terminate.

4. Asigurarea topografo-inginereasca

Asigurarea topografo-inginereasca a procesului tehnologic de constructii-montaj  reprezinta o categorie de lucrari topografice  ce au aparut recent, din necesitatea pentru constructor si tehnolog ca montarea prefabricatelor de beton, executarea industrializata a structurilor de   beton   armat   monolit,   cit  si   montajul   tehnologic   al  agregatelor   si   masinilor   din intreprinderile industriale sa se efectueze cu o precizie ridicata si intr-un timp scurt. Pozitionarea  conform proiectului  si  verificarea  modului in care s-a executat montajul in plan si in inaltime a elementelor de constructie si a pieselor agregatelor reprezinta categoria de lucrari topografice ingineresti de precizia cea mai mare.LUCRARI TOPOGRAFICE PRINCIPALE LA PROIECTAREA, EXECUTIA SI EXPLOATAREA CONSTRUCTIILOR^ inceputul paginii ^1. Problema topografica directa si inversa

In general, lucrarile de constructie implica doua faze principale:  proiectarea si executia – fapt care determina si aspectul lucrarilor topografice si geodezice. Proiectarea constructiei necesita planuri topografice, care se obtin prin ridicari topografice; acestea fac obiectul, ”problemei topografice  directe”,  care consta in urmatoarele: find marcate  pe teren o serie de puncte topografice, se cere sa se determine coordonatele X,Y,H ale acestor puncte, cu ajutorul carora 
se va intocmi planul topografic cu curbe de nivel si profilele necesare proiectarii.

Executia unei constructii necesita aplicarea proiectului pe teren, fapt care determina obiectul, “problemei topografice inverse“. Aceasta problema consta in urmatoarele: cunoscand prin pregatirea topografica a proiectului coordonatele X1, Y1  si H1, ale punctelor unei constructii, se cere sa se fixeze pe teren pozitia acestor puncte conform proiectului si cu precizia hotarata de proiectant.

2. Continutul si produsul lucrarilor topografice in constructii

Pregatirea topografica se desfasoara in urmatoarea ordine:
 
A. Stabilirea metodei de legare a proiectului; Constructiile proiectate sunt transpuse pe teren fata de punctele  retelei  de sprijin sau fata de obiectele  existente  pe teren si  in proiect.  In primul   caz,   legarea   proiectului   de   teren   consta in   calculul   coordonatelor   punctelor caracteristice ale constructiei sau ale axelor constructiei in acelasi sistem de axe in care sunt date coordonatele  punctelor retelei  de sprijin la al doilea caz, legarea proiectului consta in determinarea valorilor liniare si unghiulare care caracterizeaza pozitia constructiei proiectate fata de obiectul existent (cladire, constructie).
 
B. Alegerea metodei de aplicare pe teren a proiectului, adica a metodelor de trasare pe teren a axelor constructiei, a contururilor obiectelor, a partilor de obiecte, a elementelor constructiei. De asemenea, se alege si se justifica precizia necesara, cat si tehnologia executarii acestor trasari, instrumentele si alte utilaje corespunzatoare.
 
C. Intocmirea proiectului de indesire a retelei de sprijin de la ridicare pentru trasarea in plan si in inaltime, sau proiectarea unei retele de sprijin special pentru trasare, potrivit metodelor de trasare alese.
 
Continutul principal al lucrarilor topografice care insotesc procesul de constructie este acelasi atat la proiectare cat si la executia constructiei, numai ca ordinea acestor lucrari este inversa.
 
a) Ridicarile topografice comporta efectuarea lucrarilor de teren si de birou. Lucrarile de teren constau in masuratori cu ajutorul instrumentelor topografice, pentru a obtine unghiuri, lungimi si diferente de nivel intre punctele marcate pe teren.

Lucrarile de birou contin calcule (prelucrarea elementelor topografice ale terenului in vederea stabilirii pozitiei reciproce a punctelor din teren), precum si intocmirea graficului (raportarea punctelor pe planuri si profile), ultimul reprezentand produsul final al ridicarilor topografice.

b) Aplicarea proiectului pe teren, comporta in ordinea in care se executa, lucrari de birou sunt cuprinse in ,,pregatirea topografica a proiectului“,  care consta in principal in transformarea dimensiunilor elementelor proiectului in elemente topografice corespunzatoare (unghiuri, lungimi,  diferente  de nivel) precum si  intocmirea  schemelor  celor mai convenabile  pentru aplicarea pe teren a proiectului.

Lucrarile de teren comporta trasarea in plan si in inaltime a punctelor constructiilor conform proiectului, iar pentru aceasta se folosesc instrumente topo- geodezice,  elemente topografice  precum si  schemele  de trasare obtinute in urma pregatirii topografice a proiectului, produsul final al aplicarii pe teren a proiectului fiind punctele constructiei fixate pe teren.

3. Elementele topografice in ridicari si trasari

Principalele elemente topografice cu care topografia inginereasca lucreaza sunt unghiurile sau directiile, distantele (inclinate sau orizontale), cotele sau diferentele de nivel si liniile de panta data.

Problema topografica inversa se deosebeste de problema topografica directa, datorita faptului ca elementele topografice (unghiurile orizontale sau directiile, unghiurile verticale, lungimile linilor si cotele), care conditioneaza pozitia justa a punctelor de pe teren pe planul topografic, sau invers de pe planul proiectului pe teren, sunt aceleasi atat in ridicarile topografice cat si in trasari, dar se obtin diferit.

4. Pregatirea topografica a proiectelor de constructii

Materialul documentar necesar pregatirii topografice este variat, find conditionat mai ales de felul sau tipul proiectului care se doreste a fi materializat pe teren precum si de caracterul terenului; cel mai raspandit material documentar este urmatorul:
 
A.   Planul general al constructiei
Acesta este planul topografic  cu curbe de nivel al teritoriului constructiei (plan general de situatie) pe care s-au proiectat amplasamentele obiectelor principale, ale cailor de comunicatii, cartierelor de locuinte, instalatiilor principale, inclusiv sistematizarea pe verticala (numai daca planul nu este prea mult incarcat cu semne si cifre, astfel incat folosirea lui devine dificila).
 
Planul general al constructiei poate fi de mai multe tipuri si anume:

a) planul general, cu amplasamentele constructiilor permanente;

b) planul general cu amplasamentele constructiilor provizorii si auxiliare a santierului;

c)  planul  general  de  ansamblu  cu  constructiile  permanente  si  provizorii,  inclusiv  cele auxiliare;

d) planul general al cartierului de locuinte, cand acesta se afla la departare mare de constructia principala proiectata (de exemplu intreprinderea industriala, port etc).
 
Se  mentioneaza ca fiecare  dintre  aceste  planuri  contine  sistematizarea  de  ansamblu  atat orizontala cat si verticala a teritoriului, fie impreuna pe acelasi  plan, fie separat pe planuri diferite.

Alegerea  scari  planului  general  depinde  de  precizia  ridicarii  topografice,  de  detaliile  ce urmeaza sa fie prezentate (de aici, necesitatea colaborarii geodezului cu proiectantul in cadrul grupei  pe plan general),  de natura,  intinderea  si  gradul  de densitate  a constructiilor ce se proiecteaza.

Scari uzuale 1:10.000, 1:2.000, scari mai mari (1:1000, 1:500) la sistematizarea pe verticala (unde este nevoie sa se treaca multe date si cifre) la constructiile subterane (retelele tehnice din localitati si intreprinderi industriale, galerii, puturi) la reconstructii. Deoarece originalul planului  general  serveste  pentru  a  obtine  grafic  anumite  elemente  ca  date  de  plecare  in pregatirea topografica, este necesar sa fie intocmit si pastrat pe un suport solid (de peferabil suport digital) pentru ca deformatia hartiei planului sa fie cat mai mica.
 
B.   Planuri de obiecte sau pe categorii de constructii de exemplu pentru hale industriale, cladiri administrative,  cai  de  comunicatie,  retele  tehnice,  cartiere  de  locuinte  muncitoresti.  Se intocmesc   la   scari  mari   (1:2.000,   1:1.000,   1:500).   Pe   aceste   planuri   se   proiecteaza dimensiunile   contururilor,   distantele   reciproce  dintre  obiecte,  precum  si   fata de  axele principale ale lor.
 
C.   Planuri  (detalii)  de  executie  se  intocmesc  pe  obiecte,  parti  din  obiecte  si  elemente  de constructie, cu toate dimensiunile proiectate. In aceasta categorie intra sectiunile orizontale la diferite nivele, sectiunile verticale, planurile de montaj ale elementelor metalice si ale prefabricatelor. Scarile acestor planuri sunt mari – incepand cu scara 1:500.
 
D.   Planuri si profile apartinand sistematizarii  verticale cu referinte la: evacuarea  apelor de pe suprafetele teritoriului constructiei cuprinzand: rigole, drenuri, puturi, taluze, platforme industriale, planuri inclinate; asigurarea circulatiei: strazi, trotuare, drumuri, cai ferate; executarea   spatiilor   verzi   a   retelelor   tehnico-edilitare:   alimentare   cu   apa,  canalizare, termoficare, transmisiuni.
 
E.    Scheme cu retelele de sprijin ale ridicarii teritoriului in plan si in inaltime.
 
F.    Descrierile topografice ale punctelor de sprijin ale ridicarii existente pe teren si care au fost verificate in prealabil.
 
Copyright SIFEE UTILAJE © 2014